Σύμφωνα με νέα έρευνα, δύο στις πέντε ΜΜΕ χρειάστηκε να σταματήσουν ή να διακόψουν τις δραστηριότητές τους λόγω έλλειψης χρηματοδότησης

6
Σύμφωνα με νέα έρευνα, δύο στις πέντε ΜΜΕ χρειάστηκε να σταματήσουν ή να διακόψουν τις δραστηριότητές τους λόγω έλλειψης χρηματοδότησης

Δύο στις πέντε ΜΜΕ χρειάστηκε να σταματήσουν ή να σταματήσουν μέρος της επιχείρησής τους τα τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα που ανατέθηκε από την Manx Financial Group, την εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η έρευνα του Manx Financial Group διαπίστωσε ότι οι πιο δημοφιλείς επιλογές εξωτερικής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ ήταν τα μη εξασφαλισμένα και τα βραχυπρόθεσμα επιχειρηματικά δάνεια, ακολουθούμενα από τα εξασφαλισμένα και τα προπληρωμένα δάνεια. Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι σχεδόν μία στις επτά ΜΜΕ που χρειάζονταν εξωτερική χρηματοδότηση ή/και κεφάλαια δεν είχαν πρόσβαση σε αυτήν.

Τα κύρια εμπόδια που αντιμετώπισαν οι ΜΜΕ στην άντληση εξωτερικής χρηματοδότησης/ή/και κεφαλαίων ήταν ότι ήταν πολύ δαπανηρή, η διαδικασία κράτησε υπερβολικά (36%) και υπήρχε έλλειψη ευελιξίας όσον αφορά τους όρους αποπληρωμής. Οι ΜΜΕ ανέφεραν επίσης άλλα εμπόδια, όπως η μη κατανόηση της επιχείρησής τους από τον δανειστή και η κακή εξυπηρέτηση πελατών.

Οι πιο συνηθισμένες δραστηριότητες που έπρεπε να διακόψουν ή να σταματήσουν οι ΜΜΕ λόγω έλλειψης χρηματοδότησης ήταν το μάρκετινγκ, η επέκταση σε νέες αγορές, η πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού, το άνοιγμα πρακτορείων ειδήσεων ή τοποθεσιών και η Ε&Α.

Τους επόμενους 12 μήνες, οι ΜΜΕ πιστεύουν ότι οι πωλήσεις, η επέκταση της νέας αγοράς και οι προσλήψεις θα είναι οι τομείς που θα σημειώσουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, αν και περισσότερες από το ένα τέταρτο των ΜΜΕ, παρά την πτώση από πέρυσι, ανησυχούν ότι η επιχείρησή τους θα να μην αναπτυχθεί καθόλου για τους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, με τη σωστή εξωτερική χρηματοδότηση, οι περισσότερες ΜΜΕ πιστεύουν ότι μπορούν να αναπτύξουν την επιχείρησή τους έως και 19%.

Ο Douglas Grant, Διευθύνων Σύμβουλος της Manx Financial Group PLC, σχολίασε: «Δυστυχώς, η έρευνά μας αποκαλύπτει ένα επίμονο πρόβλημα που έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό: οι ΜΜΕ συνεχίζουν να αγωνίζονται για να λάβουν χρηματοδότηση. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι αυτή η περιορισμένη προσβασιμότητα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στις ΜΜΕ όσο και στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την ανάπτυξη, ιδίως σε αβέβαιες περιόδους που είναι περισσότερο απαραίτητη. Το μέγεθος της οικονομικής ανάπτυξης που χάθηκε είναι σημαντικό, καθώς οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του συνόλου του κύκλου εργασιών του ιδιωτικού τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χρειαζόμαστε περισσότερα καινοτόμα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του κενού χρηματοδότησης.

«Καθώς το κόστος δανεισμού αυξάνεται, πολλές εταιρείες αντιμετωπίζουν τη δική τους κρίση κόστους ζωής. Ενώ πολλές ΜΜΕ ήταν προληπτικές όσον αφορά τη δέσμευση του χρέους τους σε δομές σταθερού επιτοκίου, είναι πλέον πολύ αργά για άλλες εταιρείες που επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος του αυξανόμενου κόστους χωρίς χρηματοοικονομικό backstop. Η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει για να μετριάσει τον αντίκτυπο στις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Έχουμε υποστηρίξει ένα μόνιμο πρόγραμμα δανεισμού που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση, το οποίο θα εστιάζεται στον τομέα και θα περιλαμβάνει τόσο παραδοσιακούς όσο και μη παραδοσιακούς δανειστές για να εξασφαλίσουμε το μέλλον των ΜΜΕ μας. Καθώς οι ανησυχίες για το μέλλον της οικονομίας αυξάνονται, η σημασία της εφαρμογής ενός μόνιμου σχεδίου δεν μπορεί να υπερτονιστεί. Θα μπορούσε να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης και, με τη σειρά του, να καθορίσει την επιβίωση πολλών εταιρειών».

παρόμοιες αναρτήσεις

Schreibe einen Kommentar