Ταμείο 5 εκατομμυρίων λιρών για την τόνωση της ανάπτυξης των εξαγωγών των ΜΜΕ, που παρουσίασε το Institute of Export & International Trade

9
Ταμείο 5 εκατομμυρίων λιρών για την τόνωση της ανάπτυξης των εξαγωγών των ΜΜΕ, που παρουσίασε το Institute of Export & International Trade

Το Ινστιτούτο Εξαγωγών & Διεθνούς Εμπορίου έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα υποστήριξης εξαγωγών ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου να επιταχύνουν το ταξίδι τους στο διεθνές εμπόριο.

Η ανακοίνωση συμπίπτει επίσης με την Παγκόσμια Ημέρα ΜΜΕ (Μικρο, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) των Ηνωμένων Εθνών και ευθυγραμμίζεται με το θέμα «να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο μέλλον μαζί».

Ο Marco Forgione, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εξαγωγών & Διεθνούς Εμπορίου, δήλωσε: «Ως κορυφαίος οργανισμός στο διεθνές εμπόριο, που βασίζεται στην αρχή του εξοπλισμού ανθρώπων και επιχειρήσεων για διεθνές εμπόριο, σχεδιάσαμε το πακέτο υποστήριξης των εξαγωγών για να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να επιτρέψουν την ΗΒ να ανταποκριθεί στις επιχειρηματικές του δυνατότητες με εξαγωγές.

«Το θέμα της φετινής Ημέρας ΜΜΕ είναι να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο μέλλον μαζί και η ομάδα μας έχει δεσμευτεί να βοηθά τις εταιρείες να πραγματοποιήσουν τις διεθνείς εμπορικές φιλοδοξίες τους».

Και συνέχισε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υπογράψει πολυάριθμες εμπορικές συμφωνίες που θα ωφελήσουν τις ΜΜΕ σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξοπλίσουμε τις εταιρείες με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία για να αξιοποιήσουν πλήρως αυτές τις ευκαιρίες. Μέσω αυτού του προσαρμοσμένου πακέτου παροχής συμβουλών, εκπαίδευσης και υλοποίησης, θα παρέχουμε στις επιχειρήσεις τη γνώση και την τεχνογνωσία για να ενεργούν με σιγουριά και συμμόρφωση με τον κόσμο».

Η εγγραφή ενδιαφέροντος είναι πλέον ανοιχτή και είναι προσβάσιμη μέσω του ιστότοπου του IOE&IT εδώ:https://www.export.org.uk/page/export-support-package.

Το πρόγραμμα

Οι εταιρείες που θα εγγραφούν στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Εξαγωγών θα λάβουν ένα εξατομικευμένο πακέτο υπηρεσιών εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών για να ταιριάζουν στις συγκεκριμένες περιστάσεις και τις ανάγκες τους.

Οι πληροφορίες που παρέχονται δίνουν τη δυνατότητα στην ομάδα του IOE&IT να συνδυάσει την εταιρεία με τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες στο εμπόριο για να τους συμβουλεύσουν και να τους υποστηρίξουν καθ‘ όλη τη διάρκεια του εξαγωγικού τους ταξιδιού.

ΜΜΕ

Η σημασία των ΜΜΕ παγκοσμίως δεν μπορεί να υποτιμηθεί, καθώς αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των επιχειρήσεων παγκοσμίως, αλλά παραδόξως συμβάλλουν σε λιγότερο από το ήμισυ του όγκου του διεθνούς εμπορίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό το ποσοστό είναι ακόμη πιο έντονο. Από τα 5,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένες εταιρείες, το 99,9% ταξινομούνται ως ΜΜΕ και λιγότερο από το 10% εξάγουν.

Η περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες έχει αναγνωριστεί ως σημαντικό εμπόδιο που εμποδίζει τις ΜΜΕ να συνεργάζονται με διεθνείς εταίρους.

Για την περαιτέρω αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, το 2022 η IOE&IT συνήψε στρατηγική συνεργασία με την Άτυπη Ομάδα Εργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τις ΜΜΕ. Το IOE&IT βοήθησε στη δημιουργία των ΠΟΕ Trade4MSMEs πλατφόρμα και περιεχόμενο.

Το Trade4MSMEs χρησιμεύει ως διαδικτυακή πύλη για την παροχή πληροφοριών που υποστηρίζουν τις ΜΜΕ στο διεθνές εμπόριο.

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Εξαγωγών θα χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση για να επικεντρωθεί στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι αυστηρά διαθέσιμο, ένα ανά εταιρεία και κάθε ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να υποβάλει αίτηση για πρόσβαση σε αυτό το ταμείο. Κατά τη διάρκεια ισχύος του Πακέτου Υποστήριξης Εξαγωγών, η IOE&IT θέλει να βοηθήσει το πολύ 1250 εταιρείες.

Λόγω της εξατομικευμένης φύσης και σχεδίασης των εταιρειών δεμάτων, η επιβίβαση θα γίνεται σε δόσεις σε περίοδο 12 μηνών. Οι δόσεις ορίζονται κατά τη στιγμή της εγγραφής.

παρόμοιες αναρτήσεις

Schreibe einen Kommentar