Τα πρόστιμα GDPR ανήλθαν σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023

0
Τα πρόστιμα GDPR ανήλθαν σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τρομερό νομικό πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για να ρυθμίζει την επεξεργασία και τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών.

Σύμφωνα με στοιχεία που αναλύθηκαν από την ομάδα Atlas VPN, οι εταιρείες έπρεπε να πληρώσουν περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα GDPR το πρώτο εξάμηνο του 2023. Στις 25 Μαΐου, η AVG γιόρτασε την 5η επέτειό της. Σε αυτό το διάστημα, οι εταιρείες δέχθηκαν 1679 πρόστιμα, ύψους σχεδόν 4 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα αξιόλογοι ήταν ο Ιανουάριος και ο Μάιος, με πρόστιμα σχεδόν 400 εκατ. ευρώ και 1,2 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Είναι ενδιαφέρον ότι πρόστιμα επιβλήθηκαν και τους δύο μήνες σε μεταπλατφόρμες που παρακολουθούν το Facebook, το Instagram, το WhatsApp και άλλες εφαρμογές.

Αν και τον Μάρτιο επιβλήθηκαν μόνο πρόστιμα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ήταν ο μήνας που οι εταιρείες έλαβαν τα περισσότερα πρόστιμα για παραβιάσεις δεδομένων, με συνολικά 46 πρόστιμα να επιβληθούν.

Ο Φεβρουάριος ήταν ο μήνας με τα λιγότερα πρόστιμα το πρώτο εξάμηνο του 2023, με μόλις 34 πρόστιμα ύψους 2,6 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι εταιρείες έλαβαν 237 πρόστιμα το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Ο συγγραφέας κυβερνοασφάλειας στο Atlas VPN, Vilius Kardelis, μοιράζεται τις σκέψεις του σχετικά με την επιβολή του GDPR: «Τα πρόστιμα GDPR έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού των δεδομένων των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στο απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων για να αποφύγουν πιθανά πρόστιμα και ζημιά στη φήμη. Καθώς προχωράμε, οι εταιρείες θα πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν στις στρατηγικές προστασίας δεδομένων τους και να ενημερώνονται για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στον GDPR.»
Χώρες με τις περισσότερες παραβιάσεις του GDPR

Καθώς εμβαθύνουμε στο θέμα των χωρών με τις περισσότερες παραβιάσεις του GDPR, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι καμία χώρα δεν έχει ανοσία σε ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο δεδομένων. Ωστόσο, ορισμένες χώρες είχαν περισσότερες παραβιάσεις από άλλες.

Από την έναρξη του GDPR, η Ισπανία έχει συσσωρεύσει 689 πρόστιμα, με αποτέλεσμα περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Ενώ ο μέσος όρος κάθε προστίμου είναι περίπου 88.000 ευρώ, οι ισπανικές εταιρείες επιβλήθηκαν διπλάσια πρόστιμα από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Οι αρχές προστασίας δεδομένων της Ιταλίας επέβαλαν 284 πρόστιμα συνολικού ύψους 133 εκατ. ευρώ. Το μέσο πρόστιμο εδώ είναι περίπου 468.000 €. Η Γερμανία έλαβε τον τρίτο μεγαλύτερο αριθμό παραβιάσεων, συνολικά 160. Αυτά τα πρόστιμα οδήγησαν σε πρόστιμα ύψους 55 εκατ. ευρώ.

Η Ρουμανία είναι η τελευταία χώρα της οποίας οι αρχές έχουν εκδώσει περισσότερα από 100 πρόστιμα στα 5 χρόνια που υπάρχει ο GDPR. Επιπλέον, η Ρουμανία έχει πολύ χαμηλό μέσο πρόστιμο μόλις 5390 ευρώ. Η Ελλάδα ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες χώρες με υψηλό μέσο όρο ανά πρόστιμο 525 χιλ. ευρώ.

παρόμοιες αναρτήσεις

Schreibe einen Kommentar